ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
14 มิ.ย. 64 เปิดเทอม 1/2564
เปิดเทอม 1/2564
09 มิ.ย. 64 ถึง 10 มิ.ย. 64 รับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
ชุดนักเรียน
09 พ.ค. 64 ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564
09 เม.ย. 64 รับผลการรเรียน
รับผลการรเรียน
03 เม.ย. 64 เข้าค่ายลูกเสือ DayCamp
เข้าค่ายลูกเสือ DayCamp
ชุดลูกเสือ
01 เม.ย. 64 ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นป.6
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นป.6
นักเรียน วิชาการ
29 มี.ค. 64 ถึง 30 มี.ค. 64 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563
โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ / ชุดนักเรียน
19 มี.ค. 64 ตรวจวัดสายตาชั้น ป.1
17 มี.ค. 64 สอบ RT
สอบประเมินความสามารถการอ่าน RT
ในระดับชั้น ป.1
โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ / ชุดนักเรียน