ผู้บริหาร

นางสาวณัฎฐิพร วงษ์ไทย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บไซต์ของโรงเรียนเป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/02/2021
ปรับปรุง 13/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 83622
Page Views 101854
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนอนุบาลธัญวิทยา ธัญบุรี
2 โรงเรียนอนุบาลรังสฤษฎ์ ธัญบุรี
3 โรงเรียนวัดสระบัว บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี 0-2546-1294
4 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี
5 โรงเรียนวัดเขียนเขต บึงยี่โถ ธัญบุรี
6 โรงเรียนวนิษา บึงยี่โถ ธัญบุรี
7 โรงเรียนวัดมูลจินดาราม บึงยี่โถ ธัญบุรี
8 โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี
9 โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี 0-2997-0593, 0-2531-3058
10 โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี 025674564
11 โรงเรียนรัตนโกสินทร์-รังสิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
12 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี 0-2533-1099 โทรสาร 0-2533-0289
13 โรงเรียนธัญบุรี ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
14 โรงเรียนสายปัญญารังสิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
15 โรงเรียนธัญวิทย์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
16 โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
17 โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
18 โรงเรียนอนุบาลรังสิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
19 โรงเรียนบรรจบรักษ์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
20 โรงเรียนศิริศึกษา ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
21 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
22 โรงเรียนอนุบาลฟ้าสิรินทร์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
23 โรงเรียนทองพูลอุทิศ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
24 โรงเรียนแก้วสว่างวิทยา ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
25 โรงเรียนอนุบาลรสสุคนธ์อากาศ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
26 โรงเรียนอุดมวิทยา ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
27 โรงเรียนธัญรัตน์ รังสิต ธัญบุรี
28 โรงเรียนอนุบาลศิริเสนา รังสิต ธัญบุรี
29 โรงเรียนมูลนิธิธัญวิทยา รังสิต ธัญบุรี
30 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ รังสิต ธัญบุรี
31 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ รังสิต ธัญบุรี 0-25771176
32 โรงเรียนวัดอัยยิการาม ลำผักกูด ธัญบุรี
33 โรงเรียนวัดนาบุญ ลำผักกูด ธัญบุรี
34 โรงเรียนกานต์บดี ลำผักกูด ธัญบุรี
35 โรงเรียนตวงพรวิทยา ลำผักกูด ธัญบุรี 02-905-3421-2
36 โรงเรียนอนุบาลธราดล ลำผักกูด ธัญบุรี
37 โรงเรียนวงศ์ไพฑูรย์วิทยา ลำลูกกา
38 โรงเรียนสวนอักษร คูคต ลำลูกกา
39 โรงเรียนอนุบาลลัดดาวรรณ คูคต ลำลูกกา
40 โรงเรียนขจรเนติยุทธ คูคต ลำลูกกา
41 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา คูคต ลำลูกกา
42 โรงเรียนระเบียบวิทยา คูคต ลำลูกกา
43 โรงเรียนสีวลี คูคต ลำลูกกา 02-536-7734
44 โรงเรียนอนุบาลวนาเวศม์ คูคต ลำลูกกา
45 โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม คูคต ลำลูกกา 0-2536-6904
46 โรงเรียนไกรลาศศึกษา คูคต ลำลูกกา
47 โรงเรียนพัฒนาวิทยา คูคต ลำลูกกา
48 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต คูคต ลำลูกกา
49 โรงเรียนศรีจิตรา คูคต ลำลูกกา
50 โรงเรียนประสานมิตร คูคต ลำลูกกา
51 โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ คูคต ลำลูกกา
52 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น คูคต ลำลูกกา
53 โรงเรียนบุญญาทรศึกษา คูคต ลำลูกกา
54 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี บึงคอไห ลำลูกกา
55 โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี บึงคอไห ลำลูกกา
56 โรงเรียนวัดโสภณาราม บึงคอไห ลำลูกกา
57 โรงเรียนอนุบาลประทีป บึงคอไห ลำลูกกา
58 โรงเรียนร่วมจิตประสาท บึงคอไห ลำลูกกา
59 โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ บึงคอไห ลำลูกกา 021473538
60 โรงเรียนวัดประชุมราษฏร์ บึงคำพร้อย ลำลูกกา 02-569-1984
61 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม บึงคำพร้อย ลำลูกกา
62 โรงเรียนสหราษฎร์บํารุง บึงคำพร้อย ลำลูกกา
63 โรงเรียนวัดแจ้งลําหิน บึงคำพร้อย ลำลูกกา
64 โรงเรียนเปรมฤทัย บึงคำพร้อย ลำลูกกา 02-9974886
65 โรงเรียนวัดเกตุประภา บึงคำพร้อย ลำลูกกา 025772346
66 โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา บึงคำพร้อย ลำลูกกา
67 โรงเรียนชุมชนวัดทําเลทอง บึงทองหลาง ลำลูกกา
68 โรงเรียนวัดทศทิศ บึงทองหลาง ลำลูกกา
69 โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ บึงทองหลาง ลำลูกกา
70 โรงเรียนวัดสุวรรณ บึงทองหลาง ลำลูกกา 025495209
71 โรงเรียนวัดอดิศร บึงทองหลาง ลำลูกกา -
72 โรงเรียนกลางคลองสิบ บึงทองหลาง ลำลูกกา
73 โรงเรียนวัดนิเทศน์ พืชอุดม ลำลูกกา
74 โรงเรียนวัดพืชอุดม พืชอุดม ลำลูกกา 02-149-6468
75 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี พืชอุดม ลำลูกกา
76 โรงเรียนวัดคลองชัน ลาดสวาย ลำลูกกา 02-533-2344
77 โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส ลาดสวาย ลำลูกกา
78 โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ ลาดสวาย ลำลูกกา 025332298
79 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ ลำลูกกา ลำลูกกา 021944575
80 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา ลำลูกกา ลำลูกกา
81 โรงเรียนวัดลานนา ลำลูกกา ลำลูกกา
82 โรงเรียนวัดธัญญะผล ลำลูกกา ลำลูกกา 0-2193-5397
83 โรงเรียนเจริญดีวิทยา ลำลูกกา ลำลูกกา
84 โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บํารุง ลำลูกกา ลำลูกกา
85 โรงเรียนมูลนิธิการศึกษาประชาเจริญ ลำไทร ลำลูกกา
86 โรงเรียนวัดมงคลรัตน์ ลำไทร ลำลูกกา 025631061
87 โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร ลำลูกกา 02 - 5631014 , 02 - 5631227
88 โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม ลำไทร ลำลูกกา 0-2549-2034
89 โรงเรียนวัดนพรัตนาราม นพรัตน์ หนองเสือ
90 โรงเรียนคลอง11ศาลาครุ นพรัตน์ หนองเสือ
91 โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส นพรัตน์ หนองเสือ
92 โรงเรียนแสนชื่นปานนุกูล นพรัตน์ หนองเสือ
93 โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม บึงกาสาม หนองเสือ 02-150-5660
94 โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ บึงกาสาม หนองเสือ
95 โรงเรียนวัดเจริญบุญ บึงกาสาม หนองเสือ
96 โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง บึงกาสาม หนองเสือ
97 โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ บึงชำอ้อ หนองเสือ
98 โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ บึงชำอ้อ หนองเสือ 0-2904-6343
99 โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม บึงชำอ้อ หนองเสือ
100 โรงเรียนวัดพวงแก้ว บึงบอน หนองเสือ
101 โรงเรียนนิกรราษฎร์บํารุงวิทย์ บึงบอน หนองเสือ 0632461059
102 โรงเรียนวัดศรีสโมสร บึงบอน หนองเสือ
103 โรงเรียนวัดแสงมณี บึงบา หนองเสือ
104 โรงเรียนศาลาลอย บึงบา หนองเสือ 089-4913204
105 โรงเรียนชุมชนบึงบา บึงบา หนองเสือ
106 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม บึงบา หนองเสือ
107 โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ ศาลาครุ หนองเสือ
108 โรงเรียนแสนจําหน่ายวิทยา ศาลาครุ หนองเสือ
109 โรงเรียนวัดปทุมนายก ศาลาครุ หนองเสือ
110 โรงเรียนพุทธารักษ์ หนองสามวัง หนองเสือ
111 โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ หนองสามวัง หนองเสือ -
112 โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา หนองสามวัง หนองเสือ
113 โรงเรียนวัดธรรมราษฏร์เจริญผล หนองสามวัง หนองเสือ 021-153-5889
114 โรงเรียน​ราษฎร์​สงเคราะห์​วิทยา​ หนองสามวัง หนองเสือ
115 โรงเรียนคลองสิบสาม "ผิวศรีราษฎร์บำรุง" หนองสามวัง หนองเสือ
116 โรงเรียนวัดโปรยฝน หนองสามวัง หนองเสือ 029058962
117 โรงเรียนชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์ หนองสามวัง หนองเสือ