รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนนิกรราษฎร์บํารุงวิทย์
1 หมู่ที่ 4 ถนนคลอง 8   ตำบลบึงบอน  อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170
เบอร์โทรศัพท์ 0632461059 เบอร์แฟกส์ 0-2905-3078


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :