ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
8 พฤศจิกายน 2564        นักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1
16 พฤศจิกายน 2564      อบจ.ปทุมธานี เข้าตรวจประเมินโครงการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
1 ธันวาคม 2564              นักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2
2 ธันวาคม 2564              สพป.ปทุมธานี เขต 2 เข้าประเมินเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน
                                        ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 
20 ธันวาคม 2564            
สพป.ปทุมธานี เขต 2 เข้าประเมินเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนในรูปแบบ On-Site
20 มกราคม 2565            จ่ายเงินอาหารกลางวัน เดือน มกราคม
23-26 มกราคม 2565       จัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
24 
มกราคม 2565            ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
1 กุมภาพันธ์ 2565           เปิดเรียนในรูปแบบ On-Site
                                        ตรวจ ATK
9 กุมภาพันธ์ 2565           พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน
12 กุมภาพันธ์ 2565         สนามสอบ O-net
21 กุมภาพันธ์ 2565         ตรวจ ATK
9 มีนาคม 2565                ป.1 สอบวัดความรู้การอ่าน (RT) 
14 มีนาคม 2565              
ตรวจ ATK
14-17 มีนาคม 2565         สอบปลายภาคเรียนที่ 2
18 มีนาคม 2565              ป.3 สอบ NT