ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 65
ประชุมครูประจำเดือน พ.ค.
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 65
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 65
ประชุมร่วมกับนายก อบต.บึงบอน
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 65
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 65
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 65
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 65
ตรวจโควิด ครั้งที่ 2
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 65
สนามสอบ O-net
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 65
ขอขอบคุณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบึงบอน
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 65
พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 65
นายก อบจ.ปทุมธานี ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 65
กิจกรรมแอโรบิคต้านภัยโควิด
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 65
เปิดเรียนในรูปแบบออนไซต์ ภาคเรียนที่ 2/2564
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 65
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมกราคม
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 65
รับมอบทุนสหกรณ์เช่าซื้อที่ดินลำลูกกา
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 65
ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2565
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 65
โคก หนอง นา โมเดล
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 65
การอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 65
นมัสการ พระสมุห์สุชิน สุทฺธจิตฺโต
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 65