ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดโรงเรียน
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 66
ขอขอบคุณ วิทยากรท้องถิ่น ที่ให้ความรู้ การเพาะเมล็ดพันธ์ข้าว และพืชผักสวนครัว
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 66
ประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 66
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ ได้เปลี่ยนไส้กรองน้ำดื่ม ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 และทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำ อย่างสม่ำเสมอ ทำให้นักเรียนโรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ ได้ดื่มน้ำที่สะอาด และมีสุขภาพที่ดี
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 66
ขอขอบพระคุณ พระสมุห์สุชิน สุทฺธจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดบึงบอน ที่ให้ความอนุเคราะห์ มอบพัดลม จำนวน 12 ตัว ให้กับโรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ เพื่อใช้สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนในการเรียน ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียน
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 66
ขอขอบคุณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ที่ให้ความอนุเคราะห์ มอบสมุดจำนวน 800 เล่ม ให้กับ โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ เพื่อใช้สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 66
ในวันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ ได้ทำการเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 นำโดย นางสาวณัฏฐิพร วงษ์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ ได้ให้โอวาท เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ แก่นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางกา
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 66
เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ที่1/2566
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 66
สรุปผลสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี จำนวนนักเรียนที่สอบทั้งสิ้น 18 คน สอบผ่านทั้งหมด 18 คน
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 66
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมี นายจำนงค์ อ่อนแย้ม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 พร้อมทั้งได้อ่านคำขวัญวันเด็ก ปี พ.ศ.2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ค
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 66
ขอขอบคุณบริษัทซันดิว ประเทศไทย จำกัด ที่มอบขนมและของขวัญสนับสนุนงานกิจกรรมวันเด็กของโรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 66
โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ ขอขอบพระคุณ บริษัท ซินโกเทคโนโลยี จำกัด ที่มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ของโรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ เป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 66
วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ ได้จัดกิจกรรมปีใหม่ให้กับนักเรียน โดยมี นางสาวณัฎฐิพร วงษ์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ ได้กล่าวอวยพรให้กับนักเรียนในวาระวันขึ้นปีใหม่และมีการแลกของขวัญของนักเรียน จับของขวัญพิเศษจา
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 66
วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ นางสาวณัฎฐิพร วงษ์ไทย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองร่วมทำบุญตักบาตร
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 66
วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ นางสาวณัฎฐิพร วงษ์ไทย พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประ
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 66
สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อมทุกท่าน????
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 66
โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ ขอขอบพระคุณ เจ้าอาวาสวัดอัยยิการาม (คลอง๙) ที่มอบของขวัญสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ของ โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 66
วันครู ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 66
โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 65
๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 65