กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กิตติศักดิ์ ธระปราบ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวกิ่งรัก เยาวภักดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นายพิสิษฐ์ หมายชัย
ครูผู้ช่วย

นายธนพล จันทร์ศรี
ครูผู้ช่วย