คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวกันต์กมล สุวภาพภัทรพร
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาวมณฑาทิพย์ ครั่นคร้าม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2
อีเมล์ : fahwork15715160@hotmail.com