ติดต่อเรา
โรงเรียนนิกรราษฎร์บํารุงวิทย์
1 หมู่ที่ 4 ถนนคลอง 8   ตำบลบึงบอน  อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170
เบอร์โทรศัพท์ 0632461059 เบอร์โทรสาร 0-2905-3078
Facebook : https://www.facebook.com/NikornwitSchool


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน