กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวศิริพร ขำวิไล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวนันทวัน​ สร้อย​ปทุม​
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางประภาวรินทร์ มุ่นเชย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3