กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนันทวัน​ สร้อย​ปทุม​
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นายพิสิษฐ์ หมายชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวอำไพพร จริตรัมย์
ครูผู้ช่วย

นายธนพล จันทร์ศรี
ครูผู้ช่วย