ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานวิชาการ
SAR63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 0
รายงาน RT 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 0
ข้อมูลนักเรียนปี64-7มิถุนายน64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.81 KB 16239
รายชื่อนักเรียน2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.54 KB 20646
หลักสูตรสถานศึกษา2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.52 MB 20650
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน/เพิ่มเติม Word Document ขนาดไฟล์ 24.61 KB 43994
รายชื่อนักเรียน2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 40.82 KB 62393
งานบุคคล
คู่มืองานบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 722.76 KB 13521
คู่มือครู2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 670.1 KB 20645
คู่มือการอบรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 61678
ฟอร์มใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 84.86 KB 62393
งานงบประมาณ
แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 23.14 KB 20404
แผนปฏิบัติการ2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.95 MB 20649
งานบริหารทั่วไป
แผนเผชิญเหตุโควิด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 13900
คู่มือบริหารงานงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 670.76 KB 20404
คู่มือบริหารความเสี่ยง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 20405
คู่มือนักเรียน2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 949.11 KB 20645