ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2564
ได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ เพื่อร่วมวางแผนปรึกษา หารือและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยมี นายจำนงค์ อ่อนแย้ม ประธานกรรมการสถานศึกษา ได้เป็นประธานในการประชุม เวลา 09.00 -12.00 น.
ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านที่มาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้

โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2564,00:16   อ่าน 26 ครั้ง