ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
แจกเงินเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ ได้ดำเนินการแจกเงินค่าเครื่องแบบ อุปกรณ์
การเรียนและหนังสือเรียนให้กับนักเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพตั้งแต่วันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2564

โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2564,19:55   อ่าน 1 ครั้ง