ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ขอขอบคุณ ว่าที่ร้อยตรี สุรวุฒิ โกสินทรานนท์ (กรรมการสถานศึกษา ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ) บริษัท ซินโก เทคโนโลยี จำกัด มอบเงินสนับสนุนเพื่อติดตั้งกระดานไวท์บอร์ดประจำห้องเรียนตั้งแต่ชั้น ป.1-ป.6 เป็นจำนวนเงิน 25,800 บาท โรงเรียนนิกรรา
โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ขอขอบคุณ ว่าที่ร้อยตรี สุรวุฒิ โกสินทรานนท์ (กรรมการสถานศึกษา ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ) บริษัท ซินโก เทคโนโลยี จำกัด มอบเงินสนับสนุนเพื่อติดตั้งกระดานไวท์บอร์ดประจำห้องเรียนตั้งแต่ชั้น ป.1-ป.6 เป็นจำนวนเงิน 25,800 บาท โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2565,08:59   อ่าน 36 ครั้ง