ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอขอบพระคุณ พระสมุห์สุชิน สุทฺธจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดบึงบอน ที่ให้ความอนุเคราะห์ มอบพัดลม จำนวน 12 ตัว ให้กับโรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ เพื่อใช้สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนในการเรียน ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียน
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2566,18:48   อ่าน 33 ครั้ง