ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเมินความสามารถการอ่าน เขียน โครงการลูกรัก ปีการศึกษา 2564

ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์นำโดย นางสาวณัฎฐิพร วงษ์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูดำเนินการทดสอบการอ่านออกเขียนได้โครงการลูกรักปีการศึกษา 2564

โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2564,21:21   อ่าน 17 ครั้ง