ข่าวประชาสัมพันธ์
การเข้ารับฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 สำหรับนักเรียน

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 คณะครูโรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่มีอายุครบ 12 ปี จำนวน 8 คน เข้ารับฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ ศูนย์รับวัคซีน BG Hall บริษัท บางกอกกลาส จำกัด(มหาชน) จ.ปทุมธานี

โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2564,21:24   อ่าน 22 ครั้ง