ข่าวประชาสัมพันธ์
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 65
มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 65
แจกหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียน
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 65
รับหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ชุดตรวจโควิด
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 65
กิจกรรมวันภาษาไทยวันละคำ
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 65
โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ ได้นับรางวัลชมเชย คลังสื่อดิจิทัล
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 65
กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 65
กิจกรรมการเรียน การสอนคอมพิวเตอร์ในระดับปฐมวัย
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 65
กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร ทุกวันพระ
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 65
จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ ในทุกวันศุกร์
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 65
ขอขอบคุณบริษัท ซินโก เทคโนโลยีจำกัด มอบเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทัศนศึกษา
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 65
กิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 65
กิจกรรม การฝึกสมาธิ
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 65
โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 65
ประเมินความสามารถการอ่านการเขียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 65
กิจกรรมรักษ์ภาษาไทยและการใช้ห้องสมุด
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 65
ลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 65
กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษาปีพ.ศ. 2565
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 65
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 65
โครงการเฝ้าระวังควบคุมโรคเข้มแข็งสู้ภัย โควิด-19
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 65