ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการอ่านและการจดจำความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Food and drink โดยใช้บัตรคำรูปภาพ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิชชานันท์ คำภีระ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2565,11:48  อ่าน 460 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเสริมสร้างทักษะอัลกอริทึมด้วยเกมในรายวิชาวิทยาการคำนวณ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนันทวัน​ สร้อย​ปทุม​
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2565,22:25  อ่าน 445 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการอ่านคำผสมสระ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกิ่งรัก เยาวภักดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2565,21:41  อ่าน 307 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พัฒนาทักษะการคัดลายมือ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกิ่งรัก เยาวภักดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2565,21:38  อ่าน 255 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาปัญหาความคงทนในการจำคำศัพท์ของนักเรียนชั้น ป.4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัชนีกร จาริยะมา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2565,21:37  อ่าน 265 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมการประหยัดของเด็กปฐมวัย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกันต์กมล สุวภาพภัทรพร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2565,21:35  อ่าน 214 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พัฒนาทักษะการเขียนเรื่องจากภาพ นักเรียนชั้น ป.6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิตยา กาฬสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2565,21:33  อ่าน 195 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ส่งเสริมทักษะการเขียนจดหมายของนักเรียนชั้น ป.3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิตยา กาฬสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2565,21:32  อ่าน 181 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาพฤติกรรมการรเรียนกรีฑาและการพัฒนาการการออกสตาร์ท
ชื่ออาจารย์ : นายทัศนัย น้อยภา
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2565,21:29  อ่าน 195 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ศึกษาพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบและหาแนวทางแก้ไขปัญหาการไม่ส่งงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวโกศล อยู่ภักดี
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2565,21:24  อ่าน 195 ครั้ง
รายละเอียด..