ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฎฐิพร วงษ์ไทย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2566,08:54  อ่าน 97 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการอ่านและการจดจำความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Food and drink โดยใช้บัตรคำรูปภาพ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิชชานันท์ คำภีระ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2565,11:48  อ่าน 562 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการอ่านคำผสมสระ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกิ่งรัก เยาวภักดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2565,21:41  อ่าน 409 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พัฒนาทักษะการคัดลายมือ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกิ่งรัก เยาวภักดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2565,21:38  อ่าน 355 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมการประหยัดของเด็กปฐมวัย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกันต์กมล สุวภาพภัทรพร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2565,21:35  อ่าน 316 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พัฒนาทักษะการเขียนเรื่องจากภาพ นักเรียนชั้น ป.6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิตยา กาฬสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2565,21:33  อ่าน 293 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ส่งเสริมทักษะการเขียนจดหมายของนักเรียนชั้น ป.3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิตยา กาฬสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2565,21:32  อ่าน 279 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาพฤติกรรมการรเรียนกรีฑาและการพัฒนาการการออกสตาร์ท
ชื่ออาจารย์ : นายทัศนัย น้อยภา
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2565,21:29  อ่าน 286 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ศึกษาพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบและหาแนวทางแก้ไขปัญหาการไม่ส่งงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวโกศล อยู่ภักดี
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2565,21:24  อ่าน 294 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบอย่างการจัดการเรียนการสอน RT
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกิ่งรัก เยาวภักดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2565,12:41  อ่าน 338 ครั้ง
รายละเอียด..